''

Ngày 24 tháng 06 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:41 17/09/2020  

TKHĐ-Nguyễn Thị Ánh Hà

Họ và tên:  Nguyễn Thị Ánh Hà
Chức vụ:  TKHĐ
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Công tác thư kí, ghi các biên bản trong hội họp, thi đua...
- Hổ trợ các PHT trong công tác kiểm tra