Thứ Hai, 05/04/2021

Buổi sáng

Giảng dạy theo TKB

Hướng dẫn SVTT tuần 7

CBQL và GV hoàn thành khảo sát bồi dưỡng modun (Hạn cuối 19h ngày 5/4)

Buổi chiều

Giảng dạy theo TKB

TTCM hoàn thành hồ sơ Ktra HĐSP GV (Hạn cuối 19/4)

Thứ Ba, 06/04/2021

Buổi sáng

Giảng dạy theo TKB

GVCN hoàn thành ghi sổ GTGĐ và học bạ để GV vào điểm

Buổi chiều

Giảng dạy theo TKB

GV hoàn thành bồi dưỡng modun 3 (hạn cuối 17/4)

Thứ Tư, 07/04/2021

Buổi sáng

Giảng dạy theo TKB

Buổi chiều

Giảng dạy theo TKB

Tiết 7: Dự giờ AV-C Hảo-10B7(CSTĐ)

Thứ Năm, 08/04/2021

Buổi sáng

Giảng dạy theo TKB

8h00: Th Hướng dự hội thẩm nhân dân Tỉnh

Buổi chiều

Giảng dạy theo TKB

Thứ Sáu, 09/04/2021

Buổi sáng

Giảng dạy theo TKB

Buổi chiều

Giảng dạy theo TKB

Thứ Bảy, 10/04/2021

Buổi sáng

Giảng dạy theo TKB

8h00: Tổng kết SVTT

GVCN nộp sổ GTGĐ tại G vụ để nhà trường ktra

Buổi chiều

Giảng dạy theo TKB

16h00: Gặp mặt toàn thể SVTT

Chủ Nhật, 11/04/2021

Buổi sáng

Học sinh K11 thi nghề PT

Buổi chiều

Học sinh K11 thi nghề PT