''

Ngày 10 tháng 04 năm 2021

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Anh văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tăng cường thời lượng nói của học sinh trong giờ học

7 Techniques that Will Increase Student Talking Time – Exponentially! Lots of ESL teachers complain that students don’t talk enough. They’re too quiet. They just sit there and don’t say anything. There are several reasons why students are quiet, but guess...