''

Ngày 10 tháng 04 năm 2021

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Toán

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
đề cương toán 11 - 2012. 2013

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 11 HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - HUẾ NĂM HỌC 2012 - 2013 Bài 1 : Tìm tập xác định của các hàm số sau : 1.;       2.y = tanx + cotx...

đề cương toán 10 - 2012.2013

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI - MÔN TOÁN  10 Năm học 2012 - 2013   Bài 1 Cho các tập hợp:   1. Hãy viết lại các tập hợp A, B, C dưới dạng liệt kê...