''

Ngày 10 tháng 04 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:49 25/03/2020  

Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2020 bằng phần mềm quản lý nhân sự của Tỉnh

Tải file 1  
Các tin khác