''

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

 » Thông tin tuyển sinh 10

Thông tin tuyển sinh 10

Thông báo về nộp hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2022-2023
Căn cứ vào công văn 881/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20/04/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học ...