''

Ngày 11 tháng 04 năm 2020

 » Tin hoạt động

Tin hoạt động

Cập nhật lúc : 10:09 14/03/2020  

LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH ((TRT) -LỊCH DẠY HỌC LỚP 12)
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH ((TRT). LỊCH DẠY HỌC LỚP 12. Phát sóng từ ngày 16/3/2020 (Có file 1 các bài dạy đính kèm)


Học sinh có thể xem lại các bài giảng theo Link : http://thpt-ntto.thuathienhue.edu.vn/clip-cac-bai-day-hoc-tren-truyen-hinh


 

GIỜ

THỨ HAI

THỨ

 BA

THỨ

 TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

SÁNG

8h00– 8h30

Ngữ văn

Toán

T. Anh (Hệ 7 năm)

Ngữ văn

Toán

T. Anh (Hệ 7 năm)

8h35 – 9h05

Vật lý

GDCD

Sinh học

Vật lý

GDCD

Sinh học

9h10 – 9h40

Lịch sử

Hóa

Địa lý

Lịch sử

Hóa

Địa lý

CHIỀU

14h00 – 14h30

 

 

 

 

T. Anh (Hệ 10 năm)

 

14h35 – 15h05

 

 

 

 

T. Anh (Hệ 10 năm)

 

Tải file 1   Tải file 2  
Các tin khác