''

Ngày 24 tháng 06 năm 2021

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Các bài viết về giáo viên

Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài cho nhà trường nói riêng và xã hội nói chung. Bồi dưỡng học sinh giỏi là một công việc khó khăn và lâu dài, ...

  • Hoạt động trải nghiệm sáng tạo


    Thực hiện theo tinh thần và mục tiêu của Nghị Quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nghĩa là cần tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng tăng cường sự trải nghiệm, nhằm phát huy tính sáng ...

  • Quản lí và sử dụng hiệu quả TBDH


    Thiết bị dạy học là công cụ hổ trợ hiệu quả nhất trong tiết dạy, làm cho tiết học trở nên sinh động, dễ hiểu. Lý thuyết được kết hợp với thực hành giúp cho học sinh nhớ kiến thức lâu và sâu hơn, giúp việc học trở nên ...

  • Bài viết về công tác GVCN lớp


    Trong những năm học gần đây, học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã dần khẳng định được vị thế của mình trong các cuộc thi học sinh giỏi, thi hùng biện tiếng Anh, thi văn nghệ, thể thao… Có được những thành tích ấy, công ...