''

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 00:00 10/07/2012  
Hội phụ huynh của trường


Nhà trường cùng với BCH Hội Phụ huynh học sinh của trường, Ban đại diện phụ huynh của lớp có sự liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, thông qua các cấp chính quyền địa phương để quản lí học sinh cùng với nhà trường và gia đình.

Gia đình là tế bào của xã hội. Xã hội có sự tác động vô cùng to lớn đến việc giáo dục thế hệ trẻ. Do đó giáo dục gia đình và xã hội là một bộ phận hữu cơ trong sự nghiệp giáo dục. Hoạt động giáo dục học sinh là nhiệm vụ của toàn xã hội, đạo đức học sinh lại càng cần sự phối kết hợp của toàn xã hội. BGH nhà trường đã xây dựng ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức hoạt động tích cực có hiệu quả. Ban chấp hành Hội Phụ huynh học sinh cùng Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm nắm bắt các thông tin về rèn luyện của con em mình kịp thời thông báo với gia đình để cùng nhau giáo dục.

Thực hiện tốt cam kết giữa học sinh - nhà trường - gia đình - xã hội. Điều 82 chương VI Luật Giáo dục quy định về trách nhiệm của gia đình: “... Mọi người trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hoá, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất.... Cũng trong chương VI điều 84 quy định về trách nhiệm của xã hội: “Giúp nhà trường công tác các hoạt động giáo dục... góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh niên...”. Như vậy gia đình - xã hội có vai trò rất lớn trong việc giáo dục đạo đức học sinh.

Nhà trường và BCH Hội phụ huynh đã phối hợp triển khai thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật, không sa vào các tệ nạn xã hội giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường được làm thường xuyên trong năm học. Xây dựng đề án an ninh trường học kết hợp với an ninh địa phương có học sinh học tại trường, họp giao ban hàng tháng, thông tin, thông báo các hiện tượng học sinh vi phạm và có biện pháp cùng nhau giáo dục.

Trường hợp có học sinh vi phạm kỷ luật, Ban giám hiệu phải kết hợp với BCH Hội Phụ huynh và cha mẹ học sinh vi phạm để kịp thời giáo dục một cách nghiêm khắc. Sau đó phải có kế hoạch theo dõi và giúp đỡ học sinh vi phạm tiến bộ.

Nhà trường cùng với BCH Hội Phụ huynh học sinh của trường, Ban đại diện phụ huynh của lớp có sự liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, thông qua các cấp chính quyền địa phương để quản lí học sinh cùng với nhà trường và gia đình.

Từ khi thành lập trường, cán bộ, giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường - xã hội - gia đình để giáo dục đạo đức học sinh. Do đó nhà trường đã có nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền địa phương để giáo dục học sinh, đặc biệt là giáo dục học sinh cá biệt, một số học sinh có hành vi vi phạm nghiêm trọng Nội quy và pháp luật.

Hàng năm, BCH Hội phụ huynh học sinh tổ chức thăm hỏi, động viên giáo viên; tổ chức kỷ niệm chào mừng thầy cô giáo nhân ngày 20/11; khen thưởng và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của trường.

Hội cha mẹ học sinh các lớp phối hợp với GVCN để giáo dục học sinh, cuối học kỳ hoặc cuối năm học tổ chức phát thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong lớp để động viên con em cố gắng học tập và rèn luyện.

Với việc thực hiện và kết hợp nhiều phương pháp giáo dục khác nhau, qua từng năm học, số lượng học sinh vi phạm đạo đức, nội quy của nhà trường bị kỷ luật và bị đuổi học ngày càng giảm, tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt ngày càng tăng và được đánh giá thực chất hơn khi thực hiện cuộc vận động “hai không” của ngành. Chất lượng hạnh kiểm, đạo đức của học sinh có sự chuyển biến tích cực đã tạo tiền đề cho sự phát triển chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển và vững mạnh.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này